گروه موسیقی Minus1
Facebook - Minus1 Page YouTube - Minus1 Page LastFM - Minus1 Page | English
داستان ما

Minus1 یک کروه موسیقی ایرانی است که در سال 1385 شکل گرفت ,سبک موسیقی گروه آلترناتیو راک می باشد.